Effect nr 11
18%

Een rapport dat in 2006 gepubliceerd werd door de FAO van de VN stelt dat de veeteelt verantwoordelijk is voor 18 % van de uitstoot van broeikasgassen. Dat is een groter aandeel dan de transportsector!

Effect nr 12
1485 kg

Wanneer iemand van een vleesdieet overstapt op een vegetarisch dieet met hetzelfde caloriegehalte, dan wordt er 1 485 kg minder CO2 uitgestoten.

Universiteit van Chicago
Effect nr 13
5 miljoen

Als we 1 dag geen vlees eten, komt dat overeen met 5 miljoen minder wagens op de weg.

Effect nr 14
64%

64 % van de ammoniakuitstoot is afkomstig van de veeteelt en is mee verantwoordelijk voor de lucht-, water- en bodemverontreiniging, zure regen en de vernietiging van de ozonlaag.

Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO)
Bekijk alle gevolgen