Effect nr 20
1094 dieren

Tijdens zijn leven consumeert een inwoner van een industrieland 1 094 dieren: 4 koeien en kalveren, 4 schapen, 12 ganzen, 37 eenden, 46 kalkoenen, 46 varkens en 945 kippen. 

FAO
Effect nr 21
1,3 miljard

In Frankrijk worden jaarlijks zo’n 1,3 miljard dieren gekweekt en geslacht, waarvan 82 % in de intensieve veehouderij.

Effect nr 22
300 eieren

Legkippen leggen vandaag de dag ongeveer 300 eieren per jaar, tegenover 60 wanneer ze in het wild leven. Zeugen brengen per jaar 27 biggen voort, tegenover 16 in 1970.

IFIP, 2014
Effect nr 23
25 %

Veel dieren sterven nog voordat ze slachtrijp zijn. In de konijnenfokkerij sterft bijvoorbeeld 25 % van de dieren en in de varkenshouderij 20 %.

ITAVI, 2007, p.58, IFIP, 2014
Bekijk alle gevolgen